Betingelser

Handelsvilkår for Kageting.dk / salg til private

§1 Parterne

Forretningsvilkår gælder mellem Kageting.dk IVS, Lyrestien 8, 4030 Tune (i det følgende benævnt Kageting.dk) og den registrerede privatkunde (i det følgende benævnt Kunden)


§2 Bestilling/Aftaleindgåelsen

Aftalen indgås hovedsageligt ved Kundens elektroniske bestilling på www.kageting.dk . Derudover kan købsaftale indgås enten skriftligt (herunder via E-mail) eller mundtligt (herunder telefonisk). Aftalen anses først for indgået, når Kunden modtager en skriftlig bekræftelse fra Kageting.dk.
Vi tager forbehold for udsolgte og udgåede varer.


§3 Aftalens indhold

Kageting.dk forbeholder sig ret til, at ændre de til enhver tid gældende forretningsvilkår. Kunden er underlagt de forretningsvilkår der er gældende på bestillingsdatoen. Forretningsvilkårene finder anvendelse på alle aftaler der indgås mellem Kageting.dk og Kunden som de eneste vilkår og erstatter alle andre vilkår.


§4 Produktinformation

Stk. 1. Kageting.dk bestræber sig på, at oplyse så præcist og korrekt om de pågældende produkter som muligt. Der tages dog forbehold for trykfejl.
Stk. 2. Billederne der findes på Kageting.dk er eksempler og er ikke en del af aftalegrundlaget.
Vi tager forbehold for udsolgte og udgåede varer.


§5 Priser

Alle priser er angivet inkl. Moms, medmindre andet udtrykkeligt fremgår.


§6 Betaling

Stk. 1. Kontooverførsel
Det er muligt at betale via kontooverførsel.
Stk. 2 Kreditkortbetaling
Det er muligt at betale via dankort og øvrige kreditkort


§7 Levering

Afsendelse vil, alt efter lagerstatus, ske inden for 2 hverdage efter ordremodtagelse. Hvis en af de bestilte varer er en bestillingsvare (ikke på lager) afsendes hele ordren straks når varen er kommet hjem fra leverandøren. Ordrer afsendes mandag, onsdag og fredag (dog ikke på helligdage)
Hvis man gerne vil have en ca. leveringsdato – bedes man kontakte Kageting.dk på mail info@kageting.dk.
Ordrer sendes med postdanmark efter gældende takster.


§8 Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb på kageting.dk regnet fra den dato, du modtager varen. Fortrydelsesretten kan udøves uden at angive nogen bestemt grund, ved at sende en meddelelse til os herom via almindeligt brev eller e-mail.

BEMÆRK: Du kan ikke udøve fortrydelsesretten ved blot at nægte at modtage varen eller ved at undlade at afhente den ved transportøren.

Send venligst meddelelsen om fortrydelse til følgende adresse:
Kageting.dk IVS
Lyrestien 8
4030 Tune
Mail: info@kageting.dk

For at vi kan identificere varen, henstiller vi til, at du anfører ordrenummeret i din meddelelse om fortrydelse. Hvis ordrenummeret ikke er anført, kan det medføre fejl og forsinkelser.
BEMÆRK: Levnedsmidler er undtaget fra forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg. Læs mere om dette på forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk. Vi tager derfor ikke levnedsmidler retur. Undtaget er naturligvis varer under reklamation, der efter forudgående aftale kan ombyttes på vores adresse.
Det er tilladt at afprøve varen, som du ville have mulighed for i en butik.

Hvis du sender en meddelelse om fortrydelse af købet, skal du efterfølgende returnere varen til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter du gav meddelelse om, at du ville fortryde købet. Vi kan kræve dokumentation for, at varen er afsendt inden fristens udløb. Hvis varen sendes, skal den være pakket forsvarligt. Du skal returnere varen til:
Kageting.dk IVS
Lyrestien 8
4030 Tune

BEMÆRK: Du er ansvarlig for eventuelle skader, som kan opstå under transporten.

Returnerede varer bør være i god og ubeskadiget stand. Hvis returnerede varer viser tegn på skade eller brug, udover hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, hæfter du for forringelse af varens værdi.
Du hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

Betaling for varen bliver tilbageført snarest muligt og under alle omstændigheder senest 14 dage efter vores modtagelse af din meddelelse om fortrydelse. Vi forbeholder os dog retten til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen/varerne retur til inspektion.
Hvis du fortryder købet i overensstemmelse med disse betingelser, refunderer vi købsprisen sammen med de oprindelige forsendelsesomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering), fratrukket eventuel værdiforringelse. Vi foretager altid tilbagebetalingen under anvendelse af samme betalingsmiddel, som du benyttede til at foretage den oprindelige transaktion.

Hvis du ønsker mere information vedrørende din 14-dages fortrydelsesret, kan du besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Forbrugerforhold

Når du har sendt en vare ind til fortrydelse eller reklamation, vil du få tilsendt en e-mail, når vi har modtaget varen. I e-mailen får du oplysninger om den videre proces i forbindelse med behandlingen af din fortrydelse/reklamation.


$9 Reklamation og klager

I tillæg til fortrydelsesretten gælder dine almindelige rettigheder i købeloven vedrørende mangelfulde varer, forsinkede varer eller varer som ikke svarer til beskrivelsen.
Ved fejl eller mangler på varen, kan du klage til nedenstående e-mailadresse. Du har 2 års reklamationsret fra den dag, varen er modtaget. Varerne sendes til samme adresse som fortrydelsesvarer.

Det er en forudsætning for udøvelse af reklamationsretten, at de konstaterede fejl eller mangler ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder efter at have konstateret manglen, anses reklamationen altid for værende rettidig.
Kageting.dk betaler rimelige fragtomkostninger, såfremt reklamationen er berettiget. Vi forbeholder os dog retten til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købssummen tilbage. Dvs. din vare bliver repareret, eller du får en ny vare fremsendt som erstatning for den, der reklameres over, såfremt din reklamation er berettiget.
Hvis du ønsker at udøve din reklamationsret, eller hvis du i øvrigt ønsker at klage over dit køb, kan du skrive en e-mail til os på følgende adresse: info@kageting.dk
Du kan også altid klage til Forbrugerklagenævnet via dette link (bemærk dog Forbrugerklagenævnets til enhver tid værende klagebetingelser, herunder beløbsgrænser):
http://www.forbrug.dk/Dineklagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet.


§10 Fortrolighed

Der benyttes cookies på Kageting.dk. Cookies benyttes udelukkende til “Husk log ind” ved kunde log-ind. Funktionen husker login’et til næste gang kunden besøger websitet, og er derfor en del af en god service. De registrerede oplysninger opbevares i 5 år, Personoplysningerne opbevares krypteret, Personoplysningerne transmitteres krypteret til og fra virksomheden

Personoplysningerne registreres hos Kageting.dk og opbevares af Wannafind.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Registrerede personoplysninger opbevares krypteret. Det gøres på følgende måde: Alle personlige oplysninger krypteres hos Wannafind.

Registrerede personoplysninger transmitteres krypteret. Det gøres på følgende måde: Kontakt Wannafind for oplysninger om dette. www.wannafind.dk

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Kageting.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Kageting.dk via e-mail: info@kageting.dk


§11 Tvister

Stk. 1. Værneting.
Værneting er det til enhver tid gældende hjemting for Kageting.dk
Stk. 2. Lovvalg.
Dansk lovgivning finder anvendelse på aftaler indgået mellem Kageting.dk og Kunden.


§12 Gyldighed

Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober 2011.
Opdateret 12.04.2016